سه‌شنبه 18 دی‌ماه سال 1386

شب

ساعت ۱۰:۳۱

اضافه کاری

نگرانی

تردید

شک

دلخوری

خستگی

سوزش چشم

دل گرفته

نا امیدی

یکم دل سوختگی

حس تحقیر

انتقام

افسوس

دل تنگی

دوست داشتن

انتظار

نگاه به موبایل

صفحه کلید

نوشته های ناتمام

کلید قرمز

سوال

سوال

سوال

....

 

اینا حس یه دلقک خسته است که فکر میکنه این سهمش نیست ، که منتظره و به موبایلش خیره میشه و گوش به زنگ میمونه تا باز خودشو قانع کنه که نه بابا به فکرته ،‌ تو زیادی حساسی ، تو خاطرات و شنیده هاش دنبال چیزی میگرده که بندازه جلوی عقلش و بگه ببین دوستم داره ، ببین به من وفاداره ، امشب شک داره ،‌ اون بازم نمیتونه درک کنه
خسته است

خیلی حرف داره اما نمیزنه اون حرفاش را زده حالا منتظره نتیجه حرفاش را ببینه تا یه دله بشه که بره یا بمونه