شنبه 21 مهر‌ماه سال 1386

طالع عاشقانه  از روابط خود به هیچ عنوان برای کسی تعریف نکنید. شما یک حسود بالفطره را با یک پزشک روانشناس اشتباه گرفته اید! و این به شما ضربه های بزرگی خواهد زد.

حسود بالفطره منو میگه ، حواست هست البته تو منو مشاور میدونستی نه روانشناس ، اما چه فرقی داره
خوب خیلی خوبه اینم بهت میگه روابط خودت را برای من تعریف نکنی اخه من حسودم ، مسخره اس نه اینجا هم لو رفتم

عشق زیاد حسودی هم میاره .....
ولی ظاهرا توجیه خوبی نیست ، ای بابا از زمین و اسمون میباره برا دل ما

اینم از فال خودم :
طالع عاشقانه  با فردی آشنا می‌شوی که برای تو شانس خواهد آورد. البته معنای این خبر این نیست که از این پس باید چشم و گوش بسته مطیع و تابع او باشی. بلکه می‌توان با کمک او به اهداف خوبی رسید.

ما اگه نخوایم با کسی اشنا بشیم باید کیو ببینیم ، دیگه پشت دستم را داغ کردم ، باور نمیکنی ببین ، شاید ادمی بشم که هر روز با یکی باشم و خستگیم را سر بقیه خراب کنم اما عمرا دنبال عشق و عاشقی و اعتماد به کسی و ..... پیدام نمیشه