شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1386

هی پسر حالا موقع خسته شدن و بریدن تو نیست ، این همه فیلم دیدی ، تو باید مثل قهرمان داستان باشی ، تو باید طاقت بیاری ، دستت را بزار رو زانوت و ادای ادمای محکم را در بیار
هی دلقک با تو ام ، جون هرچی مرده حالا وقت وا دادن نیست ، تو که چیزی برای از دست دادن نداری ، یکم دیگه تحمل کن قول میدم صبر و طاقت تو به نفع بقیه باشه ....
هی مرد جمع کن خودتو حالا وقت گریه کردن نیست ، ارایش صورت دلقک نباید خراب بشه ، برای گریه کردن یه عمر فرصت داری ، تو که گریه کردن را یاد گرفتی نترس یادت نمیره ؛ چشمی که با اشک اشتی کنه دیگه تر شدن یادش نمیره ، اشکات را بزار پشت سر مسافر ....
وایسا ، رو صحنه بمون و بازی کن ، اون تماشاچیه که اونجا ، اره همون ، بخاطر اون
لعنتی حداقل شرافتمندانه بباز ، قول میدم خودشو پیدا میکنه ، مگه تو همیشه نمیگی نیت درست همیشه راه خودشو پیدا میکنه ، به خودت ایمان داشته باش ؛ میدونم سخته ولی به قول رفیقت اگه سخت نبود که خدا به عهده تو نمیزاشت


خدایا دلقک کم اورده کمکش کن ، خدایا نزار ابروش بره