چهارشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1386


لعنت به جاده ها ، اگه معنی شون جدایی یه!