چهارشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1386

این یه حس خوبه که شاید خیلی ها نتونن حدس بزنن چطوری ایجاد شده و چطوری هنوز وقتی نگاهش میکنیم نسیم خنکش چشمامون را خمار میکنه

عشق من دوست دارم همیشه دلم برات تنگ شده ، راستی دیروز یادم رفت بهت بگم هنوز از رو نرفتم هنوزم یکم امید ته دلم بال بال میزنه